print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Vrienden van het Elkerliek

Ons doel is om het verblijf, het comfort en mogelijk herstel van patiënten van het Elkerliek ziekenhuis te veraangenamen.
Info Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we oplossen

De Vrienden van het Elkerliek willen dat patiënten van het Elkerliek het ziek zijn tijdens een verblijf in het ziekenhuis even kunnen vergeten.

Dit is waar we trots op zijn

Op de gezinskamer van de afdeling Kind & Jeugd, waarin ouders en kinderen samen kunnen zijn. Op het interactieve fietssysteem waarmee dialysepatiënten tijdens hun behandeling toch een geweldige beleving hebben. En op de KWIEK-beweegroute voor alle patiënten en bezoekers.

Dit willen we bereiken
Wij streven ernaar om patiënten in het Elkerliek het ziek zijn even te doen vergeten door hun verblijf te veraangenamen in materiële of immateriële zin. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een huiskamer die voelt zoals thuis of aan een verwendag.
Dit gaven we uit in 2018 € 51.154
 • Maatschappelijk doel 77%
 • Wervingskosten 22%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door materiële en immateriële projecten te financieren die het ziek zijn even doen vergeten of verblijf in het ziekenhuis veraangenamen.
 2. Dat kunnen we doen door donaties van particulieren, bedrijven en fondsen en door opbrengsten uit acties van serviceclubs, scholen e.d.
 3. Op
 4. Op
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 39.163
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 46.670
 • Particulieren 37%
 • Bedrijven 13%
 • Organisaties zonder winststreven 50%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 219.825
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 70% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 29% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl