print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Vrienden van het Elkerliek

Info Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we oplossen

De Vrienden van het Elkerliek willen dat patiënten van het Elkerliek ziekenhuis het ziek-zijn tijdens een verblijf in het ziekenhuis even kunnen vergeten.

Dit is waar we trots op zijn

De realisatie van een gezinskamer op de afdeling Kind & Jeugd, waarin ouders en kinderen op een aangename manier samen kunnen zijn in een huiselijke sfeer. In het ziekenhuis, maar toch even net als thuis....

Dit willen we bereiken
Wij streven ernaar om patiënten in het Elkerliek ziekenhuis het ziek-zijn even te doen vergeten door hun verblijf te veraangenamen in materiële of immateriële zin. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een huiskamer die voelt zoals thuis of aan een verwendag.
Dit gaven we uit in 2017 € 49.120
 • Maatschappelijk doel 68%
 • Wervingskosten 18%
 • Kosten administratie en beheer 14%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door materiële projecten te financieren die het ziek zijn even doen vergeten of verblijf in het ziekenhuis veraangenamen.
 2. Door immateriële projecten te financieren die het ziek zijn even doen vegeten of verblijf in ziekenhuis veraangenamen
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 33.564
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 49.822
 • Particulieren 40%
 • Bedrijven 51%
 • Organisaties zonder winststreven 9%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 224.285
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 50% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 49% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl