Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Vrienden van het Sophia

De beste zorg voor zieke kinderen in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Dit willen we oplossen

De overheid en de zorgverzekeringen dragen in belangrijke mate bij aan de financiering van behandelingen in het Sophia. Maar voor een optimale begeleiding van patiënten, onderzoek naar oorzaken van ziekten, nieuwe behandelmethoden en ontspanning, zijn aanvullende middelen nodig.

Dit is waar we trots op zijn

In het Sophia wordt zorg verleend aan kinderen met zeldzame en complexe aandoeningen waarvoor meer of specifiekere zorg nodig is dan een algemeen ziekenhuis kan verlenen. Kinderen vanuit het hele land en soms ook patiënten uit het buitenland worden doorverwezen naar Rotterdam.

Medewerkers
7 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2002

Dit willen we bereiken

Elk kind heeft recht op de beste zorg die er is. Wij spannen ons in voor financiering van onderzoek op het gebied van ziektes bij kinderen en projecten voor een zo prettig mogelijk verblijf in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.422.518

Maatschappelijk doel
79%
Werving
11%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Het organiseren van evenementen zoals Sporten voor Sophia en de Lichtjesactie.
2. Het inspireren en begeleiden van mensen die in actie willen komen voor Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.
3. Aanvragen bij en samenwerking met (vermogens)fondsen.
4. Voorlichting over de onderzoeken en activiteiten van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.713.721

Onderzoek
83%
(Directe) dienst- en hulpverlening
17%

Zo komen wij aan ons geld

De Stichting Vrienden van het Sophia is de fondsenwervende organisatie voor het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis en steunt samen met haar donateurs – particulieren, fondsen en stichtingen en bedrijven – belangrijke projecten op het gebied van onderzoek, innovatie en welzijn.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.422.518

Particulieren
44%
Organisaties zonder winststreven
32%
Bedrijven
24%
Verkopen en overig
1%
Loterijen
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 0