print PDF
CBF Erkenningspaspoort

VSO

Door het delen van kennis kunnen mensen in ontwikkelingslanden zelf werken aan een betere toekomst.
Info Sinds 1 november 2011

Dit willen we oplossen

Armoede en marginalisatie van mensen in ontwikkelingslanden. VSO werkt met name aan aan het gebrek aan toegang tot kwalitatief goed onderwijs en gezondheidszorg en het ontbreken van een stabiele bron van bestaanszekerheid (werk en inkomen).

Dit is waar we trots op zijn

1. Het verlagen van de moeder en kindsterfte door het delen van kennis. 2. Het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren in Afrika en Azie door het verbeteren van het onderwijs. 3. De inzet van expertise van westerse bedrijven in Afrika en Azië.

Dit willen we bereiken
Onze programma’s zijn erop gericht dat
- gemeenschappen en onderwijsprofessionals toegang tot goed onderwijs krijgen;
- gezondheidsprofessionals, gemeenschappen en overheden toegang tot kwalitatief goede zorg krijgen;
- mensen in armoede zelfstandig een bestaan kunnen opbouwen.
Dit gaven we uit in 2017 € 2.720.552
 • Maatschappelijk doel 74%
 • Wervingskosten 19%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. In 23 landen in Afrika en Azie werken we daar waar lokale partners behoefte hebben aan onze inzet.
 2. VSO ontwikkelt programma’s op de drie thema's: gezondheidszorg, onderwijs en werk & inkomen.
 3. VSO werkt aan duurzame ontwikkeling door de inzet van (inter) nationale professionals die hun kennis delen met de mensen in Afrika en Azië.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 2.014.987
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 57%
 • Voorlichting en bewustwording 29%
 • Overig 14%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 3.053.440
 • Particulieren 85%
 • Bedrijven 3%
 • Organisaties zonder winststreven 12%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 2.213.650
 • Continuïteitsreserve 91% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 9% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 16 fte
Vrijwilligers 106
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 23 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl