print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Wakibi

Armoede bestrijding middels microfinancieringen
Info Sinds 1 april 2018

Dit willen we oplossen

De strijd tegen armoede aangaan door kredietverleners en ondernemers in ontwikkelingslanden met elkaar te verbinden.

Dit is waar we trots op zijn

Wakibi heeft inmiddels voor meer dan € 1.800.000 aan leningen verstrekt en er zijn meer dan 9200 leners actief op ons platform.

Dit willen we bereiken
Wakibi gelooft in zelfredzaamheid, ondernemerschap en de ondersteuning van lokale economische bedrijvigheid en biedt daarvoor een uniek concept van microfinanciering.
Dit gaven we uit in 2018 € 91.521
 • Wervingskosten 5%
 • Kosten administratie en beheer 20%
 • Maatschappelijk doel 75%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wakibi biedt een platform waar mensen elkaar op een veilige manier geld kunnen lenen met een focus op ondernemers in ontwikkelingslanden.
 2. Onze leden lenen geld uit en krijgen dit gemiddeld in 97% van de leningen ook weer terug. Deze leningen staan daarom niet op onze balans.
 3. Wakibi is een organisatie gerund door vrijwilligers. Onze operationele kosten zijn bouw en onderhoud IT-omgeving en 1 betaalde medewerker.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 68.731
 • Impact investing 50%
 • Overig 50%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 99.540
 • Bedrijven 43%
 • Particulieren 57%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 40.458
 • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 54 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl