Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Wakibi

Wakibi vergroot de zelfredzaamheid van ondernemende mensen in ontwikkelingslanden door middel van leningen zonder winstoogmerk.

Dit willen we oplossen

Door middel van leningen kunnen de leners hun leefomstandigheden verbeteren of investeren in hun eigen bedrijf. Wij geloven dat mensen zo sneller zelfstandig een duurzaam bestaan opbouwen met een positief effect voor henzelf en de directe omgeving.

Dit is waar we trots op zijn

In 2021 is er via het Wakibi platform crisis 68% meer uitgeleend. In het totaal is er per eind 2020 €4.376.650 uitgeleend en grotendeel terugbetaald. Het percentage wanbetalingen was 1,97%. Het Woman Empowerment Fund is gestart om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
45
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 april 2018

Dit willen we bereiken

Wakibi gaat voor een wereld waarin ondernemende mensen toegang hebben tot krediet. Dit op een duurzaam en transparante wijze met realistische kosten en voorwaarden. Wakibi biedt: - Toegang tot microkredieten zonder winstoogmerk. - Samenwerkingen met derden.

Dit gaven we uit in 2020

€ 118.435

Maatschappelijk doel
79%
Beheer en administratie
11%
Werving
10%

Zo bereiken we ons doel

1. Wakibi biedt een internet platform met hierop de mogelijkheid om leningen te verstrekken vanaf €25 met een keuze uit honderden projecten
2. Wakibi is transparant, het uitgeleende bedrag gaat naar lener zonder enige vergoeding voor Wakibi en haar samenwerkingspartner Kiva.
3. Microkredieten zonder winstoogmerk zijn gaaf. Met een groep gave vrijwilligers bereiken we zichtbare resultaten. Elke dag
4. Mensen bij Wakibi zijn ondernemend en we proberen allemaal steeds te verbeteren om onze doelstellingen te bereken.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 93.804

Impact investing
80%
Overig
20%

Zo komen wij aan ons geld

De kosten van Wakibi worden gedekt door sponsoren en vrijwillige bijdrages van de uitleners.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 141.387

Particulieren
71%
Bedrijven
29%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 66.918

Continuïteitsreserve
100%