print PDF
CBF Erkenningspaspoort

WensAmbulance Brabant

WensAmbulance Brabant wil alle terminaal zieke mensen de mogelijkheid bieden een laatste wens -klein of groot- in vervulling te laten gaan.
Info Sinds 1 januari 2018

Dit willen we oplossen

Terminaal zieken en mensen die niet of nauwelijks kunnen lopen en staan verkeren in een isolement. Zij kunnen niet zelfstandig reizen. Om dit isolement te doorbreken biedt WensAmbulance Brabant de mogelijkheid om met een WensAmbulance, geheel gratis!, nog een wensreis te maken.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots dat onze 100% vrijwilligersorganisatie elk jaar meer terminaal zieken en ook hun familie en sociale omgeving (werk, club) een moment van vreugde en ontmoeting schenkt, waarvan ze dachten dat het niet meer mogelijk was. De vele complimenten getuigen daarvan.

Dit willen we bereiken
Door goede voorlichting willen we bereiken dat alle inwoners van de provincie Noord-Brabant op de hoogte zijn van ons aanbod voor een gratis wensreis in een moderne WensAmbulance met deskundige begeleiding. Dat een terminaal zieke ergens niet bij kan zijn, bestaat dan niet meer!
Dit gaven we uit in 2017 € 147.863
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 21%
Zo bereiken we ons doel
 1. Goede voorlichting en publiciteit via ziekenhuizen, hospices, enz. Aanwezigheid met de WensAmbulance en vrijwilligers bij evenementen.
 2. Handhaving van een kwalitatief hoogwaardig wagenpark door tijdige vernieuwing en comfortverhoging van de WensAmbulances.
 3. Voortdurende aandacht voor een hoogwaardig gekwalificeerd vrijwilligersbestand door voortdurende (bij)scholing op een breed gebied.
 4. Ondersteuning van acties van verenigingen en scholen die de inbedding van de WensAmbulance in de lokale gemeenschap bevorderen.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 111.867
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 88%
 • Voorlichting en bewustwording 6%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 6%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 284.483
 • Particulieren 48%
 • Bedrijven 10%
 • Organisaties zonder winststreven 43%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 695.436
 • Continuïteitsreserve 14% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 66% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 19% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 150
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl