print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

WensAmbulance Brabant

WensAmbulance Brabant wil alle terminaal zieke mensen de mogelijkheid bieden een laatste wens -klein of groot- in vervulling te laten gaan.
Info Sinds 1 januari 2018

Dit willen we oplossen

Terminaal zieken die niet of nauwelijks kunnen lopen en staan verkeren in een isolement. Zij kunnen niet zelfstandig reizen. Om dit isolement te doorbreken biedt WensAmbulance Brabant gratis vervoer en begeleiding aan voor een laatstewens-reis naar een favoriete bestemming.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots dat onze 100% vrijwilligersorganisatie sinds 2011 elk jaar opnieuw terminaal zieken, hun familie en sociale omgeving (werk, club) een moment van vreugde en ontmoeting schenkt, waarvan ze dachten dat het niet meer mogelijk was. Vele complimenten getuigen daarvan.

Dit willen we bereiken
Door goede voorlichting willen we bereiken dat alle inwoners van de provincie Noord-Brabant op de hoogte zijn van ons aanbod voor een laatstewens-reis in een moderne WensAmbulance met deskundige begeleiding. Dat een terminaal zieke ergens niet bij kan zijn, bestaat dan niet meer!
Dit gaven we uit in 2020 € 237.523
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Beheer en administratie 6%
 • Werving 4%
Zo bereiken we ons doel
1. Goede voorlichting en publiciteit via ziekenhuizen, hospices, enz. Aanwezigheid met de WensAmbulance en vrijwilligers bij evenementen.
2. Handhaving van een kwalitatief hoogwaardig wagenpark door tijdige vernieuwing en comfortverhoging van de WensAmbulances.
3. Voortdurende aandacht voor een hoogwaardig gekwalificeerd vrijwilligersbestand door voortdurende (bij)scholing op een breed gebied.
4. Ondersteuning van acties van verenigingen en scholen die de inbedding van de WensAmbulance in de lokale gemeenschap bevorderen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 213.996
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 85%
 • Voorlichting en bewustwording 14%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 2%
Zo komen wij aan ons geld
Giften van particulieren, verenigingen, scholen, bedrijven, enz. WensAmbulance Brabant is een 100% vrijwilligersorganisatie: er zijn geen betaalde functionarissen en de ontvangen giften worden optimaal besteed aan een comfortabele wensuitvoering met moderne ambulances.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 191.791
 • Particulieren 55%
 • Organisaties zonder winststreven 26%
 • Bedrijven 18%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 1.213.735
 • Bestemmingsreserves 45%
 • Overige reserves 37%
 • Continuïteitsreserve 12%
 • Bestemmingsfondsen 6%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 150
Sector Welzijn
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl