print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

World Servants

World Servants wil,vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden i.s.m. lokale organisaties.

Dit is waar we trots op zijn

De inspanningen dragen bij aan de blijvende vermindering van armoede door het plaatselijk programma. De deelnemers ontwikkelen vaardigheden voor het leven, een nieuwe visie op de mondiale samenleving,de kracht van mensen in ontwikkelingslanden en zijn vaak gegroeid in hun geloof.

Dit willen we bereiken
De bouwreizen dragen bij aan de wens van de lokale partner. Tegelijkertijd leren de deelnemers over dienstbaarheid (o.a. door het programma waarin thema's als armoede, praktisch geloven en cultuurverschillen aan de orde komen). Alles in nauwe samenwerking met de lokale partner.
Dit gaven we uit in 2020 € 1.240.496
  • Maatschappelijk doel 68%
  • Werving 19%
  • Beheer en administratie 13%
Zo bereiken we ons doel
1. Er is een vaststaande projectcyclus voor zowel de activiteiten in noord en zuid
2. Leidersweekend (LW): alle leiders worden getraind om de reizen zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden
3. Voorbereidingsweekend: in navolging op het LW vindt er een weekend voor alle deelnemers en leiders plaats
4. Na de reizen (belangrijkste activiteit:27 projecten) is er een terugkeermoment (festival) in september waarin reflectie o.a. centraal staat
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 844.850
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
De inkomsten van World Servants bestaan onder andere uit deelnemersbijdragen, challenge vanuit deelnemers, bijdragen supporters, individuele giftgevers, fondsen en stichtingen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 775.574
  • Particulieren 43%
  • Organisaties zonder winststreven 29%
  • Verkopen en overig 25%
  • Bedrijven 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 29.186
  • Bestemmingsfondsen 76%
  • Overige reserves - 24%
Medewerkers Info 11 fte
Vrijwilligers Info 248
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in 16 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl