print PDF
CBF Erkenningspaspoort

World Servants

World Servants wil,vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden i.s.m. lokale organisaties.

Dit is waar we trots op zijn

De inspanningen dragen bij aan de blijvende vermindering van armoede door het plaatselijk programma. De deelnemers ontwikkelen vaardigheden voor het leven, een nieuwe visie op de mondiale samenleving,de kracht van mensen in ontwikkelingslanden en zijn vaak gegroeid in hun geloof.

Dit willen we bereiken
De bouwreizen dragen bij aan de wens van de lokale partner. Tegelijkertijd leren de deelnemers over dienstbaarheid (o.a. door het programma waarin thema's als armoede, praktisch geloven en cultuurverschillen aan de orde komen). Alles in nauwe samenwerking met de lokale partner.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.553.984
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Wervingskosten 9%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. Er is een vaststaande projectcyclus voor zowel de activiteiten in noord en zuid
 2. Leidersweekend (LW): alle leiders worden getraind om de reizen zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden
 3. Voorbereidingsweekend: in navolging op het LW vindt er een weekend voor alle deelnemers en leiders plaats
 4. Na de reizen (belangrijkste activiteit:27 projecten) is er een terugkeermoment (festival) in september waarin reflectie o.a. centraal staat
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.122.945
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.612.374
 • Particulieren 84%
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 14%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 466.606
 • Continuïteitsreserve 94% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 6% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 11 fte
Vrijwilligers 284
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 16 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl