Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


World Servants

World Servants wil,vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld

Dit willen we oplossen

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden i.s.m. lokale organisaties.

Dit is waar we trots op zijn

De inspanningen dragen bij aan de blijvende vermindering van armoede door het plaatselijk programma. De deelnemers ontwikkelen vaardigheden voor het leven, een nieuwe visie op de mondiale samenleving,de kracht van mensen in ontwikkelingslanden en zijn vaak gegroeid in hun geloof.

Medewerkers
11 fte
Vrijwilligers
248
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

De bouwreizen dragen bij aan de wens van de lokale partner. Tegelijkertijd leren de deelnemers over dienstbaarheid (o.a. door het programma waarin thema's als armoede, praktisch geloven en cultuurverschillen aan de orde komen). Alles in nauwe samenwerking met de lokale partner.

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.240.496

Maatschappelijk doel
68%
Werving
19%
Beheer en administratie
13%

Zo bereiken we ons doel

1. Er is een vaststaande projectcyclus voor zowel de activiteiten in noord en zuid
2. Leidersweekend (LW): alle leiders worden getraind om de reizen zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden
3. Voorbereidingsweekend: in navolging op het LW vindt er een weekend voor alle deelnemers en leiders plaats
4. Na de reizen (belangrijkste activiteit:27 projecten) is er een terugkeermoment (festival) in september waarin reflectie o.a. centraal staat

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 844.850

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

De inkomsten van World Servants bestaan onder andere uit deelnemersbijdragen, challenge vanuit deelnemers, bijdragen supporters, individuele giftgevers, fondsen en stichtingen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 775.574

Particulieren
43%
Organisaties zonder winststreven
29%
Verkopen en overig
25%
Bedrijven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 29.186

Bestemmingsfondsen
76%
Overige reserves
- 24%