Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Young Africa International

WERK werkt! Wij geloven in jongeren als ambassadeurs van verandering in hun eigen leven en dat van anderen.

Dit willen we oplossen

Jeugdwerkeloosheid is een enorm probleem. Ten minste 40% van de Afrikaanse jongeren ten zuiden van de Sahara zijn werkloos. In 2016 leefde 70% van de werkende Afrikaanse jongeren in matige of extreme armoede (working poverty). Zij verdienden namelijk minder dan $3.10 per dag.

Dit is waar we trots op zijn

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is de kern van ons werk. Dit vertaalt zich ook door naar de werkmethode van onze opleidingscentra. Door samen te werken met lokale ondernemers zijn de centra binnen enkele jaren financieel en organisatorisch zelfredzaam.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 september 2021

Dit willen we bereiken

Wij investeren in de jongeren van zuidelijk Afrika door middel van een integrale lesmethode: een praktische beroepsopleiding met lessen in ondernemerschap en persoonlijke vorming stelt hen in staat het heft in eigen handen te nemen en bereidt ze voor op werk of een eigen bedrijf.

Dit gaven we uit in 2021

€ 809.249

Maatschappelijk doel
84%
Beheer en administratie
13%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Praktijkgerichte beroepsopleiding gegeven door een lokale ondernemer (training on-the-job)
2. Persoonlijke en maatschappelijke vorming zodat jongeren weloverwogen keuzes kunnen maken
3. Lessen in ondernemerschap zodat jongeren in staat zijn een eigen bedrijf te beginnen
4. https://youngafrica.org/wp-content/uploads/2021/03/YA-StrategicPlan-FIN.pdf

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 682.585

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Naast projectfinanciering door ambassade en EU is de stichting mede afhankelijk van fondswerving van particulieren, scholen, bedrijven en loterijen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 339.068

Particulieren
46%
Organisaties zonder winststreven
42%
Bedrijven
8%
Subsidies
3%
Verkopen en overig
0%
Loterijen
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 169.608

Bestemmingsfondsen
62%
Continuïteitsreserve
38%