print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Young Africa International

WERK werkt! Jongeren aan de slag als Ambassadeur van Verandering in eigen maatschappij.
Info Sinds 1 juli 2017

Dit willen we oplossen

Jeugdwerkeloosheid is een enorm probleem. Ten minste 40% van de Afrikaanse jongeren ten zuiden van de Sahara zijn werkloos. In 2016 leefde 70% van de werkende Afrikaanse jongeren in matige of extreme armoede (working poverty). Zij verdienden namelijk minder dan $3.10 per dag.

Dit is waar we trots op zijn

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is de kern van ons werk. Dit vertaalt zich ook door naar de werkmethode van onze opleidingscentra. Door samen te werken met lokale ondernemers zijn de centra binnen enkele jaren financieel en organisatorisch zelfredzaam.

Dit willen we bereiken
YA investeert in de jeugd van zuidelijk Afrika door middel van een integrale lesmethode: een praktische beroepsopleiding met lessen in ondernemerschap en persoonlijke vorming stelt hen in staat het heft in eigen handen te nemen en bereidt ze voor op werk of een eigen bedrijf.
Dit gaven we uit in 2018 € 482.999
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. Praktijkgerichte beroepsopleiding gegeven door een lokale ondernemer (training on-the-job)
 2. Persoonlijke en maatschappelijke vorming zodat jongeren weloverwogen keuzes kunnen maken
 3. Lessen in ondernemerschap zodat jongeren in staat zijn een eigen bedrijf te beginnen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 437.194
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 445.376
 • Particulieren 18%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 80%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 175.552
 • Continuïteitsreserve 40% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 5% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 56% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 6 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl