print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Zeehondencentrum Pieterburen

Wij geloven in een gezonde zeehond, als graadmeter voor een gezonde zee.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

De Waddenzee is het grootste natuurgebied van Nederland en bovendien uitgeroepen tot een UNESCO werelderfgoed. Zeehonden staan er aan de top van de voedselketen. Zij ervaren de continue bedreiging van plastic afval, verstoring en chemische vervuiling.

Dit is waar we trots op zijn

Vanaf 2015 doen we onderzoek naar het gedrag van zeehondenmoeders en hun pups. De opvallende resultaten hebben geleid tot beleidswijziging, voorlichtingscampagnes en intensievere samenwerking met wetenschappers. Maar bovenal tot minder onnodige opvang van zeehondenpups.

Dit willen we bereiken
Zeehondencentrum Pieterburen streeft ernaar om zeehonden zo verantwoord mogelijk te helpen en de pracht van dit dier als vertegenwoordiger en graadmeter van het grotere ecologische systeem de Waddenzee zoveel als mogelijk onder de aandacht te brengen.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.214.633
 • Maatschappelijk doel 71%
 • Wervingskosten 14%
 • Kosten administratie en beheer 14%
Zo bereiken we ons doel
 1. We zijn een kennis- en onderzoeks-instituut; We doen wetenschappelijk onderzoek naar zeehonden en hun leefomgeving.
 2. We zijn een noodhulp & opvangcentrum; We verzorgen en monitoren om het welzijn van de zeehonden in Nederland zoveel mogelijk te waarborgen.
 3. We zijn een Zeehondencentrum; We delen onze kennis, expertise en ervaring omwille van het belang van gezonde zeehonden in een gezonde zee.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.579.271
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 63%
 • Voorlichting en bewustwording 26%
 • Onderzoek 11%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.572.040
 • Particulieren 65%
 • Subsidies 1%
 • Overig 34%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.380.518
 • Continuïteitsreserve 67% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 17% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 16% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 32 fte
Vrijwilligers 100
Sector Dieren
Actief in 6 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl