Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Zeehondencentrum Pieterburen

Wij geloven in een gezonde zeehond, als graadmeter voor een gezonde zee.

Dit willen we oplossen

De Waddenzee is het grootste natuurgebied van Nederland en bovendien uitgeroepen tot een UNESCO werelderfgoed. Zeehonden staan er aan de top van de voedselketen. Zij ervaren de continue bedreiging van plastic afval, verstoring en chemische vervuiling.

Dit is waar we trots op zijn

Vanaf 2015 doen we onderzoek naar het gedrag van zeehondenmoeders en hun pups. De opvallende resultaten hebben geleid tot beleidswijziging, voorlichtingscampagnes en intensievere samenwerking met wetenschappers. Maar bovenal tot minder onnodige opvang van zeehondenpups.

Medewerkers
31 fte
Vrijwilligers
50
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2000

Dit willen we bereiken

Zeehondencentrum Pieterburen streeft ernaar om zeehonden zo verantwoord mogelijk te helpen en de pracht van dit dier als vertegenwoordiger en graadmeter van het grotere ecologische systeem de Waddenzee zoveel als mogelijk onder de aandacht te brengen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.888.009

Maatschappelijk doel
67%
Werving
19%
Beheer en administratie
14%

Zo bereiken we ons doel

1. We zijn een kennis- en onderzoeks-instituut; We doen wetenschappelijk onderzoek naar zeehonden en hun leefomgeving.
2. We zijn een noodhulp & opvangcentrum; We verzorgen en monitoren om het welzijn van de zeehonden in Nederland zoveel mogelijk te waarborgen.
3. We zijn een Zeehondencentrum; We delen onze kennis, expertise en ervaring omwille van het belang van gezonde zeehonden in een gezonde zee.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.265.487

(Directe) dienst- en hulpverlening
58%
Voorlichting en bewustwording
30%
Onderzoek
12%

Zo komen wij aan ons geld

Via donaties, legaten, nalatenschappen en via ons bezoekerscentrum, waar wij activiteiten aanbieden en merchandise verkopen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.304.649

Particulieren
78%
Verkopen en overig
22%
Subsidies
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 4.892.211

Continuïteitsreserve
61%
Bestemmingsfondsen
32%
Bestemmingsreserves
7%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?